Användarvillkor

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig och oss och reglerar din användning av WooCommerce Service. Att godkänna dessa användarvillkor är ett villkor för all användning av WooCommerce Serice. Du undertecknar ditt godkännande av dessa användarvillkor och är juridiskt bundna av dem från det datum då du: