Om EcoProcess

EcoProcess grundades den 5 mars 2021.

Företaget ägs till 100 % av Baltic Capital AB och det officiella namnet är Baltic EcoProcess AB.

EcoProcess importerar matavfallsprocessorer från företaget ENVICE i Sydkorea vilka säljs till kök i Sverige.

Matavfallsprocessorerna reducerar och torkar effektiv matavfallet och är användbara i både privata och kommersiella kök.